top of page

CERTIFICATS

Tramitem els Certificats necessaris. Una vegada fixada la visita a l'immoble es realitzen a terme els tràmits pertinents amb el Govern i el Col·legi d'Arquitectes per a l'obtenció del certificat en qüestió. 

Si tens dubtes en relació a l'obtenció d'aquests no dubtis ens contactar amb nosaltres.

CERTIFICAT D'HABITABILITAT

El Certificat d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

El Certificat d’habitabilitat s’ha de renovar al llarg del temps per tal de comprovar que efectivament l’habitatge compleix els requisits d’habitabilitat al llarg de la seva vida útil.

CertHab.jpg

CERTIFICAT ENERGÈTIC

CertE.jpg

CERTIFICAT TÈCNIC RELATIU A L'ACCESSIBILITAT

El Certificat tècnic relatiu a l'accessibilitat certifica que el local té el grau d'accessibilitat obligatori d'acord amb la normativa vigent.

Es necessari per a la obertura de nous locals i/o comerços.

CertAcc.jpg

Formulari per a l'obtenció dels Certificats

Quin certificat necessites?

Gràcies, el teva sol·licitud ha estat enviada. Aviat estarem en contacte

bottom of page