CERTIFICATS

Tramitem els Certificats necessaris. Una vegada fixada la visita a l'immoble es realitzen a terme els tràmits pertinents amb el Govern i el Col·legi d'Arquitectes per a l'obtenció del certificat en qüestió. 

Si tens dubtes en relació a l'obtenció d'aquests no dubtis ens contactar amb nosaltres.

CERTIFICAT D'HABITABILITAT

El Certificat d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

El Certificat d’habitabilitat s’ha de renovar al llarg del temps per tal de comprovar que efectivament l’habitatge compleix els requisits d’habitabilitat al llarg de la seva vida útil.

CERTIFICAT ENERGÈTIC

CERTIFICAT TÈCNIC RELATIU A L'ACCESSIBILITAT

El Certificat tècnic relatiu a l'accessibilitat certifica que el local té el grau d'accessibilitat obligatori d'acord amb la normativa vigent.

Es necessari per a la obertura de nous locals i/o comerços.

Formulari per a l'obtenció dels Certificats

Quin certificat necessites?

CONTACTE:

t:+376-806 365  f:+376-865 775

info@adseragroup.com

Prat de la Creu, 91

AD500, Andorra

2020  ADSERAGROUP 

www.adseragroup.com

arquitectura - ingeniería - consultora - taxacions